Die doelwit van hierdie fees is om ʼn vreugdevolle en onvergeetlike geleentheid te hou wat kinders se belangstelling in storievertelling en lees in Xhosa sal aanwakker. Die feeste bied ook ʼn platform vir samewerking en kommunikasie tussen lesers, skrywers en uitgewers van Xhosa-kinderliteratuur. Die feeste bemagtig Xhosa-onderwysers en -bibliotekarisse/-bibliotekaresses met toegang tot hulpbronne en skrywers terwyl openbare bewustheid rondom Xhosa-kinderliteratuur gegenereer word.

Die jaarlikse driedagfeesprogram is ontwerp om vir alle ouderdomsgroepe voorsiening te maak – voorskoolse en laerskoolkinders, tieners, ouers, versorgers, onderwysers, lede van die algemene publiek. Straatmusikante, reusagtige marionette, steltlopers, marimba- en veldorkeste help almal om hul gehore, oud en jonk, te vermaak.

ʼn Lang ry storievertellers en skrywers lei storieverteloptredes en skryfwerksessies. Bekroonde skrywers en storievertellers wat aan hierdie geleenthede deelgeneem het, sluit in Sindiwo Magona, Gcina Mhlophe, Cebo Solombela, Mhlobo Jadezweni, Grahamstad se eie Siphiwo Mahala en internasionaal bekroonde akteur en rolprent- en teaterregisseur, John Kani.
Die hooffeesterrein het van die Monument na die nuwe gebou van die Nasionale Engelse Literêre Museum (NELM) in Worcesterstraat, Grahamstad, verskuif. ʼn Hoogtepunt van die Fees is die Uitstalling wat daagliks saam met die boekbekendstellings, gesprekke en lees, en oopmikrofoonsessies plaasvind. Die Nasionale Engelse Literêre Museum is in beheer van die Uitstalling, en Xhosa-kinderboeke en digitale inhoud word vertoon.