Puku kommunikeer, bepleit, netwerk en neem deel aan die bevordering van boeke, outeurs, uitgewers, kopers en lesers van Afrika-literatuurinhoud vir kinders. Dit sluit taalgedrewe opvoedkundige hulpbronne en ontspanningsmateriaal in. Ons intensies vir die toekoms sluit in die vestiging van aanlyn taalgemeenskappe wat deur aflyn inisiatiewe soos die Puku Storiefees aangehelp sal word.

Alles wat jy oor kinderliteratuur van Suider-Afrika en verder hoef te weet!