IPuku ixhumana, ikhulumela, ihlanganisa, futhi ihlanganyela ekuthuthukiseni izincwadi, ababhali, abashicileli, abathengi, kanye nabafundi bemibhalo yezincwadi zabantwana yase-Afrika. Kubalwa kulokhu izinsiza zokufunda ezigxile olimini kanye nezokungcebeleka. Inhloso yethu ngukusungula imiphakathi exhumana kwi-inthanethi ezogqugquzelwa imizamo engaphandle kwe-inthanethi efana neMkhosi weziNdaba zePuku Story Festival (Puku Story Festival).

Konke ofisa ukukwazi mayelana nemibhalo yezincwadi zabantwana esuka eNingizimu Afrika nasemhlabeni jikelele!